çiftlik bank

in hede-io •  last year 

mehmet aydın dombilisinin kurduğu ve cehaletin büyüttüğü şirket. akıl almaz bir kazanç vaad ederek insanları ponzi sistemine dahil eden bu arkadaş. ülkemin kerizlerini güzelce silkelemiştir. kazanan yok mu elbette var ama kazanmış olması kerizliği silmiyor maalesef. ponzinin olayı bu 3 ay da sürer 3 yıl da ama bir gün patlar. işte o patlamadan sağ kurtulman keriz olmadığını değil sadece şanslı olduğunu kanıtlar kerizim. iyi silkeledi yalnız bizim bulaşıkçı. anasının ak sütü kadar da helal paradır. güle güle harcasın.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about çiftlik bank.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @nyksy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!