ankara

in hede-io •  10 months ago 

Askerliğimi yaptığım Türkiye'nin başkenti. Dışardan soğuk gri ve puslu gözükse de tanısanız seversiniz bence. Oturmuş bir yapısı olan bir kent. Evet çok akıcı ve hızlı bir hayat yok belki ancak yine de eğlence kültürü ve kültürel aktiviteler bakımından gelişmiş bir kent. Gece hayatında hemen hemen her kitleye hitap eden mekanlar mevcut. Fiyatları da çoğu şehre göre kalite performans açısından çok iyi durumda. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine de ev sahipliği yapmakta. Gelişmeye devam eden bir kent.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about ankara.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @nyksy! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!