Tarhana

in hede-io •  2 months ago


Tarhana un,yumurta,yoğurt,salça biberinin bir hafta mayalandıktan sonra güneşte kurutulup kalbur ile toz hâline getirilmiş bir çorba, çorbalıktır.
Genellikle toz haline getirilmiş tarhana salça,yağ,tuz ve su ile karıştırılarak pişirildikten sonra tüketilir.Ancak Anadolu'nun bazı bölgelerinde tarhana 5-10 cm çapında daireler şeklinde kurutulup tüketildiği de bilinmektedir.
Tarhana uygun koşullarda saklandığında 6-9 aya kadar tazeliğini korumaktadır.

Tarhananın en önemli bileşeni mevsiminde toplanmış salça biberidir. Mevsiminde toplanıp Ağustos ayında güzelce kurutulduktan sonra kullanıma hazır hâle gelir.
Kış hazırlıklarının en önemli unsuru,olmazsa olmazıdır.
Her yaz anneannemin tarhana yapımına yardım etmek ve bu tür geleneksel değerleri öğrenip gelecek nesiller aktarmak için yanına giderim.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about tarhana.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lastozgur[Turkish | English] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

credit: @oendertuerk

Tebrikler!

Bu yazı Steemit Türkiye discord sunucusunda önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında günün yazısı olarak seçilerek oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız.


Detaylı bilgi için Steemit Türkiye Discord bağlantısını ziyaret edebilir ve ve #steemit post paylaşım kanalında yazılarınızı paylaşabilirsiniz.

·

Teşekkürler :)