B2B Nedir?

in #hede-io4 years ago

b2b, business-to-business iş modelinin kısaltılmış halidir.
Şirketler arası yapılan satın alma, pazarlama ve ticaret faaliyetlerine verilen isimdir. plazalarda ve iş hayatında sık sık kullanılan bu terim şirketin iş modelinin tamamını ya da iş modellerinden bir tanesini belirtmektedir.

bu modelde x firması satıcı, y firması ise alıcı olsun. x firmasının y firması ile yaptığı satış ve ticaret faaliyetlerinin tümü b2b iş modeline aittir. burada tekil kullanıcıya bir mal veya hizmet satışı söz konusu değildir.

(hede: b2c)


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about b2b.

Sort:  

Bir de B2B2C vardır ki akıllara durgunluk verir.

Affiliate marketing çok daha yaygın bir kullanımı o yüzden pek değinmedim ona :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16564.37
ETH 1215.85
USDT 1.00
SBD 2.17