Adgager Nedir?

in #hede-io4 years ago

yeni nesil online araştırma platformu.

markaların pazarlama yaparken kullandıkları en sık yöntemlerden bir tanesi de pazar araştırması. koca koca markalar bayağı yüksek meblağlar harcayıp da araştırma yaptırıyorlar. bu araştırma bir reklam filmi testi, marka bilinirliği testi, tüketici kullanım alışkanlıkları araştırması gibi, markanın ihtiyacı hangi yöndeyse o yönde şekilleniyor. dünyada da çok büyük bir sektör.

adgager'ın yaptığıysa aslında bu araştırma sektöründeki sıkıntıları ortadan kaldırmak. bu sıkıntılar çok pahalı olması, sürecin uzun sürüyor olması ve en önemlisi de yalan yanlış bilgi barındırıyor olması. adgager'da durum biraz farklı. şöyle ki kullanıcıların tekil ve gerçekliğinden olabildiğince eminler. t.c. kimlik numarasına kadar verify ediyorlar. aynı zamanda diğer araştırma şirketlerine göre daha ucuz ve hızlılar. 2016 itü destekli bir girişim olduklarını da unutmayalım.

bu arada adgager ile birlikte para kazanma şansınız da var. size gelen araştırmalara eğer düzgün ve nitelikli cevaplar verirseniz gag adı verdikleri bir para kazanıyorsunuz ve bunu çeşitli şekillerde kullanabiliyorsunuz. seyahat çekilişi, bağış, bankaya çekme, e-ticaret sitelerinden indirim kodu, etklinliklere bilet çekilişi tarzında etkinlikleri mevcut. bir de #freewall diye bir şey var. twitter gibi ama siyaset, din gibi ayrıştırıcı konuları yasaklamışlar. dilediğinizi yazabiliyorsunuz.

web sayfalarının adresini aşağıya bırakıyorum. belki ilgilenenler olur. aslında sadece seyahat çekilişi için bile kullanılır. bu yılın sonunda 2 kullanıcılarını amerika'ya gönderiyorlar. söylediklerine göre bir sonraki çekiliş paris ve amsterdam için olacak.

internet sitesi: http://adgager.com/tr


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about adgager.

Sort:  

Güzel bir tanıtım yazısı olmuş teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kamuhuzuru from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Ben projeleri hep kaçırıyorum hocam. Kaliteli bir app yapılmadı mı hala :) 9 lira biriktirdim bu arada 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 16920.80
ETH 1249.87
USDT 1.00
SBD 2.09