Horokop Nedir?

in #hede-io6 years ago (edited)

Bir kişinin doğduğu anda gökyüzünde bulunan gezegenlerin konumunu gösteren haritadır. Kişi doğduğu anda gökyüzündeki tüm gezegenler belli bir açı ile birbirine bağlıdır. Bu açıların durumuna ve yerleştikleri evlere göre yorumlanır.

horoskop.jpg
görsel

Horoskop 12 adet odadan oluşur. 360 derecelik bir dairenin 30'ar derecelik açılarla 12 adet eve bölünmüş halidir. 12 adet burçta bu evlere yerleşerek kişinin ay burcu, yükselen burcu gibi konularda bilgi verir. Astrologlar kişisel doğum haritamıza bakarak yorum yaparlar. Doğum tarihi,yılı,doğduğu şehir ve doğum saati baz alınarak çıkarılır.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about horokop.

Sort:  

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Güzel bir tanıtım yazısı olmuş emeğine sağlık güzel arkadaşım benim 🤗

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67128.03
ETH 3788.25
USDT 1.00
SBD 3.74