neal cassadysteemCreated with Sketch.

in #hede-io3 years ago

Beat kuşağını etkileyen,ergenlik yıllarından beri araba çalan,Jack kerouac a "sana roman yazmaya öğreteceğim" diyen,Türkçe ye basılan tek romanı"Üçün biri" de sezgisel bilgeliğine şahit olduğumuz sima:Entel maganda.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about neal cassady.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 37647.32
ETH 2247.85
USDT 1.00
SBD 6.63