temizlik bezi

in #hede-io5 years ago

temizlik işlerinde kullanılır. kirli olan yerleri temizlemede, parlatmada, hijyende kullanılmaktadır. tekli, paket, rulo halinde marketlerde, avm'de perde, temizlik ürünleri satılan yerlerde, değişik renklerde ve ebatlarda satılmaktadır. kumaşlarına göre kalite farklılıkları vardır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about temizlik bezi.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.21
ETH 1714.93
USDT 1.00
SBD 2.67