kağıt mendil

in #hede-io5 years ago (edited)

temizliktel, hijyende kullanılmaktadır. kağıt mendiller mentollü ve sade olarak çeşitleri bulunmaktadır. bir tek paket içerisinde 10 tane kağıt mendil bulunmaktadır. tekli ve 10'lu paket halinde marketlerde, avm'lerde temizlik malzemeleri satan yerlerde, büfelerde vb. yerlerde satılmaktadır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about kağıt mendil.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28242.09
ETH 1814.68
USDT 1.00
SBD 2.95