ıslak mendil

in #hede-io5 years ago

ıslak bezlerin, ıslak kağıtların temizlikte, hijyende kullanılmasıdır. kolay kullanım sağlaması amacıyla katlanmış vaziyette, paketlenerek kapalı kutularda kurumaması için muhafaza edilmektedir. özellikle bebeklerde bebek bezi değişimi esnasında, evde, işte, yemeklerden sonra, herhangi bir yeri temizlemede vb. yerlerde kullanılmaktadır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about islak mendil.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26966.56
ETH 1711.90
USDT 1.00
SBD 2.67