spotify

in #hede-io3 years ago (edited)

web, mobil ve bilgisayar üzerinden erişebileceğiniz müzik dinleme uygulaması.

özellikle günün çocuğunu bilgisayar başında geçirenler için bir nimettir. “müziği mp3 olarak indiririm, niye para vereyim?” diyenlerdenseniz spotify’ın free versiyonunu denemeli ve rahatlığını bizzat test etmelisiniz.

sanatçıları takip etme, liste oluşturma, spotify’ın size özel (yapay zeka ile) hazırladığı listeleri dinleme imkanı oldukça güzel.

bu uygulama müzikten ziyade (şu anlık ingilizce) podcast dinleme imkanı da sunmakta. gelecekte sesli kitaplara da yer verse tadından yenmez aslında.

spotify premium: 13,99TL
öğrenci premium: 6,99TL
aile (1+5 kişi) premium: 20,99TL

spotify tarafından hazırlanmış dinleyebileceğiniz bazı listeler:

peaceful piano
swagger
anadolu rock
rapcaviar
80s smash hits


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about spotify.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25