Sort:  

size nasıl ulaşabilirim?

Discord üzerinden bana anlık ulaşabilirsiniz: eyupyusuf #2169

İsterseniz Hede.io Discord sunucusu üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.

https://discord.gg/KPCwuZC

Ya da isterseniz bu yorum altından da sorularınızı iletebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19481.96
ETH 618.01
SBD 3.40