Sort:  

size nasıl ulaşabilirim?

Discord üzerinden bana anlık ulaşabilirsiniz: eyupyusuf #2169

İsterseniz Hede.io Discord sunucusu üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.

https://discord.gg/KPCwuZC

Ya da isterseniz bu yorum altından da sorularınızı iletebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25