sivrisinek

in #hede-io5 years ago

Dünyanın en zararlı canlılarından birisidir. Yaz gecelerini kabusa çevirir. yani ilaçlamalar sayesinde minimuma inse de yinede tek tük gelir ve can sıkmaya, uykusuz bırakmaya yeter insanı :(


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about sivrisinek.

Sort:  

Her yıl ~430 bin ölüme neden olan canlı türü.

görsel: https://www.childfund.org/infographic/malaria/

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22878.93
ETH 1647.69
USDT 1.00
SBD 2.66