kırmızı

in #hede-io5 years ago

kırmızı bir ayrıcalıktır bence. Çok fazla insan severken bazılarına da fazlası ile itici gelir. Her rengi olduğu gibi kırmızıyı da oldukça seviyorum.

Ayrıca kırmızı deyince akla gelen Hande Yener şarkısı''kırmızı'' da kafamda arka planda çalmaya başlıyor ;)


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about kırmızı.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23303.31
ETH 1600.14
USDT 1.00
SBD 2.58