kağıt mendil

in #hede-io5 years ago

gelmiş geçmiş en iyi buluşlardan birisi bence. hayatı kolaylaştıran ve bir o kadar da hijyen sağlayan bir buluş ;)


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about kağıt mendil.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23391.44
ETH 1668.48
USDT 1.00
SBD 2.74