metrobüssteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Dünya tarihinde insanlara en çok acı çektirdiğini düşündüğüm toplu taşıma aracı. Eğer bu kategoride birinciliği alamıyorsa bile en kalabalık toplu taşıma aracı ödülünü kazanacağına eminim.
İstanbul'un bir ucundan neredeyse diğer ucuna gitmesi, kendine ayrılan şerit sayesinde hızlıca yol alması, fiyatının aşırı derecede pahalı olmaması iyi yanlarıdır. İşe gidiş ve iş çıkış saatlerinde kalabalıktan dolayı binilememesi, binilmesi durumunda Einstein'ın görelilik kuramını ispatlarcasına çok nahoş pozisyonlarda gittiğiniz yolun bitmek bilmemesi ve inmek istediğiniz yerde kapıya ulaşamama riski de kötü yanlarıdır.
Eğer günün birinde kullanmak zorunda kalırsanız saatlere dikkat etmeniz gerekir. Sabah 9-10 ve öğleden sonra 15-16 arası, yani insanların işte olduğu sürede kullanabilirsiniz. Bir hayli de memnun kalırsınız. Eğer iş çıkış saatine denk gelirseniz bir değişiklik yapın ve dışarıda yemek yiyin ya da kahve içmeye gidin. Kahvenizi yudumlarken ya da yemeğinizi yerken de nasıl acılardan kurtulduğunuzu düşünün ve mutlu olun.
Her mevsimde farklı bir derdi vardır. Yazları ter kokar, kışları kalın montunuz üzerinizde bindiğinizde pişersiniz ve montunuzu çıkaracak alan bulamazsınız, yağmur yağdığındaysa başkalarına sürtündüğünüzde kıyafetiniz tekrar tekrar ıslanır.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about metrobüs.

Sort:  

Congratulations @erensonmez ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 200 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Sık kullanırım ama hala allah tramvayın belasını versin diyorum. Metrobüs en azından hızlı

Doğru söylüyorsun, tramvaydan yıllardır uzak durunca varlığını bile unutmuşum. Tramvay metrobüsün yavaşı gibi, yazıda bahsettiğim ödül için metrobüsle yarışabilecek tek araç tramvaydır.

@erensonmez, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!

Yaklaşık bi ay oldu İstanbul'dan taşınalı Anadolu çok rahat ne trafik ne pahalılık on numara. Şehrin bi ucundan öbür ucuna maksimum 30 dk da gidebiliyorsun. Kiralar ucuz hatta herşey ucuz. Geçen gün söylemesi ayıp lokantaya girdim yedik içtik kebaplar tatlılar çaylar kahveler hesap geldi 83 lira şaka gibi.

Evet, kesinlikle öyle. Üniversiteden sonra eğer yurtdışında okumaya devam etmeyip de çalışmaya başlarsam kesinlikle farklı bir şehir tercih ederim. Her şeyi aşırı bir şehir İstanbul.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

hi, im @regerita in kryptonia

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27595.83
ETH 1736.33
USDT 1.00
SBD 2.91