iş bankası kültür yayınları

in #hede-io5 years ago

Türkiye'nin en başarılı yayınevlerinden biridir (eğer tabii en başarılısı değilse). Çok kaliteli kitapları ve kitap serileri vardır. Hasan Ali Yücel Klasikleri, Modern Klasikler ve Biyografi serileri herkesin evinde olması gereken kitapları içerir ve bu serilerden bir kitap aldığınız zaman bağımlısı olursunuz, kütüphanenizi bu kitaplarla doldurmak istersiniz. Çoğu kişinin aksine ben kapakların dış görünüşünü de çok beğeniyorum, bazı kişiler çok tekdüze olduğunu söylüyor, saygı duyarım.
Bir çeviri öğrencisi olarak çevirilerine güvendiğim yayınevleri nadirdir, fakat şimdiye kadar bu yayınevinde herhangi bir sorunla karşılaştığımı hatırlamıyorum çoğu yayınevinin aksine. Çevirmenleri de nispeten tanınan kişiler oluyor, eğer bu alana ilgiliyseniz kitapların kapağında aşina olduğunuz isimleri görmek ister istemez daha güven veriyor.
Belirli İş Bankası şubelerinin hemen yanında bu yayınevinin şubeleri de yer alır ve çalışma saatleri diğer kitapçılar gibi değildir. Şubelerin öğle arası vardır ve Pazar günleri de kapalıdır.
Şubeye giderseniz 3 kitap al 2 öde ve haftanın kitabında/kitaplarında %40 indirim gibi kampanyalarla karşılaşırsınız. Haftanın kitapları birbirleriyle bağlantılı kitaplar olduğu için ne zaman bir kitap almaya karar verdiysem en az 3 4 kitapla çıktım dükkandan. Bu yazının kaleme alındığı hafta Çehov'un bütün kitapları indirimdeydi mesela, siz de benim gibi kitaba dayanamayanlardansanız kendinizi bir anda dükkandan birden çok poşetle çıkarken bulabilirsiniz.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about iş bankası kültür yayınları .

Sort:  
Loading...

How Cool!

You got a 6.67% upvote from @coolbot courtesy of @erensonmez!

Help us grow, delegate today!

You got a 22.22% upvote from @kakibukit courtesy of @erensonmez!

You got a 9.06% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erensonmez!

This post has received a $50.00 % upvote from @siditech thanks to: @erensonmez.
Here's a banana! banana-small.png

Loading...

Congratulations @erensonmez! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28149.90
ETH 1806.11
USDT 1.00
SBD 2.95