Sfenks

in #hede-io5 years ago


Eski Mısır inanışlarında ki insan başlı aslan canavar...
Mısır dilinle kepes ankh, Yunanca ve Latince'de Sphinks diye adlandırılır.
Eski Mısır kültüründen Asya'da ki inançlara da geçen Sfenks bazen kanatlarda eklenmiş şekildeki tasvirleri de olmuştur.
M.Ö 1600'lü yıllarda Yunan inançlarında da görülür. Hatta Yunan inançlarında Ekhidna ile Orthos yada Typhon'dan doğduğu söylenir.
Bir Yunan anlatımına göre, Oidipus'un babası Thebai Kralı Laios, Khrysippe'ye tecavüz edince, tanrılar öfkelenip Sfenks'i gönderdiler. Kentin kapılarını tutan canavar, girip çıkanlara bilmece sorar, bilmeyeni yermiş. Oidipus, Sfenks'in bilmecesini çözünce yenilgiye dayanamayan canavarın öldüğü söylenir.

Görsel Kaynak 1 , Görsel Kaynak 2 , Görsel Kaynak 3


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about sfenks.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26574.39
ETH 1851.71
USDT 1.00
SBD 2.25