İris

in #hede-io5 years ago (edited)


Iris, gözün ön bölümünde saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge. Ortasında bulunan ve gözbebeği denilen delik, ışığın az ya da çok olmasına göre genişleyip büzülen bir çeşit diyaframdır.
Saydam katman ile göz billuru arasındaki boşluğu ön oda ve art oda olmak üzere iki bölüme ayıran iris, içten dışa doğru üç parçaya ayrlir;
a) Renksiz hücreli ön endotelyum.
b) Asıl iris dokusu.
c) Arka epitelyum.
Iris dokusu içinde,renkli noktacıklarla dolu yıldız hücreleri, kirpiksi cisim atardamarlarından gelen atardamarlar, doku aralıklarını dolduran lenf damarları, sinirler ve düz kaslar vardır. Arka epitelyumu oluşturan hücreleri dolduran boya maddeleri yalnızca mavi gözlerde vardır...
Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about iris.

Sort:  

Merhaba @captainwhite, #turkcebilim etiketinin yeni kuralları yayınlanmıştır. Oylamalar bu kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

https://steemit.com/tr/@turkce-bilim/turkcebilim-yeni-kurallar

Merhaba @captainwhite,

İçeriğiniz yüksek derecede plagiarism içerdiği için silinmiştir. Plagiarism içeren içeriklerinizin birden fazla olması ve bu durumun siteye zarar vermesi dolayısıyla siteden yasaklandınız.

Hede.io Moderator

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27721.41
ETH 1904.93
USDT 1.00
SBD 2.17