google

in hede-io •  last year  (edited)

Çok güçlü bir şirket kültürüne sahiptir. Kaliteli işlerin nitelikli (ve mutlu) çalışanlar tarafından üretilebileceğini kavramıştır. En iyileri işe almaya ve onlara verimli olacağı bir ortam sağlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken çalışanlarına şık ofisler, dostça bir ortam, esnek çalışma saatleri, geliştirilecek projeler konusunda özgürlük gibi olanaklar sunmaktadır. Çalışan mutluluğunu ön planda tutan bir şirkettir.

Google'ın başarısının anahtarı inovasyondur. Hizmetlerini durmaksızın geliştirmekte, bu sayede piyasadaki konumunu koruyabilmektedir.

Google amacını "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve onu küresel olarak ulaşılabilir ve yararlı kılmak" olarak belirlemiştir. Bu net vizyon doğrultusunda çalışmaktadır.

Google verinin önemini kavramış bir şirkettir. Ücretsiz verdiği hizmetlerle milyarlarca insanın kişisel bilgisini toplamakta ve bunu reklamlar üzerinden paraya dönüştürmektedir.

Yapay zeka konusunda öncüdür. Türkçe'de sesin yazıya dönüştürülmesi işini başarılı bir biçimde uygulayabilen ilk şirkettir. Sesli arama ve sonuçlardan emin olduğunda sesli yanıt gibi opsiyonlar sunmaktadır.
Çeviri hizmetleri, navigasyon gibi uygulamalar da google'ın yapay zeka konusunda geliştirdiği yetkinliklerin ürünlerindendir.

Google'ın toplandığı veriler konusunda endişeli olan bir kesim de vardır. Zira google bizleri arkadaşlarımızdan daha iyi tanır noktaya gelmiştir.

Bana büyük bir fayda sağladığı için verilerimi Google ile paylaşmaktan kaçınmıyorum.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about google.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 18.46% upvote from @postpromoter courtesy of @bilimkurgu!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!