gabriel garcia marquez

in hede-io •  6 months ago

En çok sevdiğim romancıdır kendisi. Yüzyıllık Yalnızlık kitabını üslubumu etkilemesi amacıyla 4 kez okudum. Yapısı oldukça karışık ve zevkle okunan bir kitap olduğu için 5. kez de okuyabilirim. Yüzyıllık Yalnızlık bir ailenin kuşaklar boyunca yaşadıklarını renkli bir üslupla anlatır, edebiyatın nasıl olması gerektiğinin uygulamalı bir tarifidir adeta.

Marquez kitaplarının bunca sevilmesinde çevirmenlerinin payı büyüktür. Seçkin Selvi Yüzyıllık Yalnızlık kitabı çevirisiyle efsaneleşmiş durumdadır. Bu bağlamda Marquez'in çok sayıda kitabını çevirmiş olan İnci Kut'un adını da anmak gerekir.

Marquez'in sevdiğim bir diğer kitabı Başkan Babamızın Sonbaharı'dır. Bir diktatörün, köy kökenli annesinin ve onların yönettiği ülkenin hikayesi her biri neredeyse bir sayfa uzunluğunda cümlelerle anlatılır kitapta. Kitabın çevirmeni Tomris Uyar o uzun şiirsel cümleleri büyük bir başarıyla Türkçe'ye aktarmıştır. Siyasi taşlamanın eşsiz örneklerinden biridir.

Yazarın bir diğer kitabı Kırmızı Pazartesi gönülsüz bir gence toplum zoruyla işletilen bir cinayeti konu alır. Kitap boyunca heyecan hep sürer.

Bir Kayıp Denizci romanında ise Marquez bu kez denizde günlerce mahsur kalan bir denizcinin hikayesinin anlatır. Çok sürükleyici bir kitaptır, insan elinden bırakamaz.

Marquez kitaplarının Türkiye'de bu denli sevilmesinde Kolombiya kültürü ile Türk kültürü arasındaki benzerlikler rol oynamış olabilir. Kolombiyalılar gibi biz de aileye düşkün ve aşırıklara prim veren bir milletiz.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about gabriel garcia marquez.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  


Congratulations @bilimkurgu!
You raised your level and are now a Minnow!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bilimkurgu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!