telegram

in #hede-io2 years ago

Kripto paralardan belli bir ücret aldığını düşündüğüm mesajlaşma uygulaması.Neredeyse bütün airdroplar telegram üzerinden oluyor.Zaten airdroplar sayesinde kullanmaya başladım telegramı.Bu arada kendiniz bot oluşturabiliyorsunuz .Whatsapp yüzünden önünün kapandığını düşünüyorum.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about telegram.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10785.94
ETH 357.34
USDT 1.00
SBD 0.97