steepshot

in #hede-io2 years ago

Kazanılan paradan %lik alması yüzünden kullanmadığım bir proje.Hede.io gibi paradan %lik almamış olsa instagram niyetine kullanırdım.Kendi çektiğim fotoğrafları atmama rağmen 1 tanesine bile oylamayan steepshota buradan selam yolluyorum :)


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about steepshot.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10476.48
ETH 341.97
USDT 1.00
SBD 0.97