sigara

in #hede-io2 years ago

Soluduğumuz havayı kirleten,cahil empati yoksunu insanların ağzında olan şey.Sigaranın tamamen yasaklanması lazım çünkü başka insanın soluduğu havayı kirletmeye kimsenin hakkı yok.Sigara yerine alın içki için uyuşturucu kullanın kendinize zarar verin fakat topluma zarar vermeyin.Bence 'kızlar sigara içmeyen erkeklere veriyormuş' 'zengin erkekler sigara içmeyen kızlarla takılıyormuş' gibi şeyler yayarsak bir kaç seneye sigara içen kalmaz diye düşünüyorum çünkü erkeklerin zaafı kadındır kadınların zaafı ise paradır.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about sigara.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10743.67
ETH 355.27
USDT 1.00
SBD 0.96