Sort:  

Bide şırdan yesen hayat sevincin kalmaz kokoreç neki

şırdanın tipi zaten söylüyo beni yersen ölürsün diye onu hiç yemem :D

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10466.93
ETH 342.06
USDT 1.00
SBD 0.97