beyaz diş

in #hede-io2 years ago

Jack London'un tek okuduğum romanıdır.Daha doğrusu ilk adam akıllı okuduğum kitaptır.Dün okul kütüphanesinde görünce tekrar okumak için alıp okumaya başladım fakat fazla kitap okumadığım için okuma hızım yavaş ve bu yüzden 2-3 saate okunacak olan kitabı 1-2 günde okuyorum :D


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about beyaz diş.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10484.63
ETH 340.14
USDT 1.00
SBD 0.97