aşure

in #hede-io2 years ago

Bu yıl yemediğim tatlı.Eskiden çok yapılıyordu herhalde bu sene dağıtan pek olmadı.Daha doğrusu koskoca sokakta 1 kişi yapmıştı.Bir tabak kime yeticek be? Nenemle annem eskiden yapardı bu sene yapmadılar ah eski zamanlar doların 3 tl olduğu zamanlar(doların 1 tl olduğu değil de 3 tl olduğu zamanlar o kadarda düşmüşüz yani ) ekonomik kriz aşureyi de etkiledi abv versin


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about aşure.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10496.97
ETH 342.63
USDT 1.00
SBD 0.97