presearch

in #hede-io2 years ago

1000 pre jeton toplayıp ne güzel 100 dolar kazanıyorum derken 600 pre jeton toplamışken pre jetonun değeri 0.1 dolardan 0.06 dolara düştüğünü görmek ne kadar da sinir bozucu bir şey daha fazla değer kaybetmez herhalde ben 1000 pre jeton biriktirene kadar değer kazanır umarım


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about presearch.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10484.19
ETH 341.14
USDT 1.00
SBD 0.97