OTSAR KATAN (Little Treasure): First Song from a New Hebrew Children Songs Project

in #hebrew6 years ago (edited)

בת הים הגיעה אל המעגן
ובידה הביאה לי אוצר קטן
צדף פנינה מקרקעית הים אף פעם לא ראיתי כמותה
וכמו שהיא הופיעה כך היא נעלמה

בת היער באה אל המעין
ועל ידה הופיע בא גדי בא גדי קטן
מים שתו הרוו נפשם ושיחקו על העשב הירוק
ואחר כך המשיכו אל עוד חלום רחוק

הלילה בשמים ירח וענן
משחקים בצוותא עם עוד כוכב קטן
גשם יורד הרוח מנשבת אין איש הולך לו ברחובות
אך המנגינה נמשכת עוד בלבבות


מילים ולחן: אדם יודפת
עיבוד, הקלטה והפקה מוסיקלית: ירון פישמן
מיקס ומאסטרינג: רועי בן שמואל
אנימציה: בן כהן


השיר הזה הוא הראשון מתוך פרויקט חדש עליו אני עובד, של שירי ילדים בעברית. ישנם כרגע עוד חמישה שירים בשלבים שונים של עבודה. מוזמנים לשתף ולהפיץ :)

Sort:  

יפה! מי אתה מתוך השלושה?

תודה רבה :) אני אדם

נעים מאוד! אני לינדה

נעים מאוד :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62088.69
ETH 3435.90
USDT 1.00
SBD 4.80