מבוא להגות ראשונים

in hebrew •  16 days ago 
פתיחה יש לשיעור זה אתר מלווה שכל קבצי המדיה הנצרכים לשיעור ושהופיעו בשיעור יהיו שם, במשך השנה אנו נעסוק בשלושה ספרים: אמונות ודעות(תרגום הרב קאפח), הכוזרי, מורה נבוכים. בקורס שנתי זה. שיעור כשמדברים על תקופת הראשונים אנו מדברים מהמאה ה-9 עד המאה ה-15 הראשונים שאנו נעסוק בהם הרס"ג(המאה ה-9) הרמב"ם והכוזרי(המאה ה-12). יש הבדל בין כל הראשונים שעסקו בהגות לבין הרס"ג בכמה מישורים: א. הוא מוקדם מהם ב. כל שאר ההוגים נמצאים באזור מזרח אירופה בספרד וברבות השנים הגותם מתפשטת והרס"ג גר בבבל. הרס"ג, ר' בחיי, ריה"ל, רמב"ם והראב"ם שחיו עד המאה ה-12 נכתבו בערבית ותורגמו לעברית ומאז החלו הספרים להיכתב בעברית. המתרגמים היו בעיקר ממשפחת אבן טיבון ואנו נעסוק בהם משום שאת תרגומם קראו הראשונים שלא הבינו ערבית. שאלות על מחשבת ישראל למה כתבו מחשבת ישראל? לכאורה כל שאלות האמונה היו נמצאים במקרא ובמדרשי חז"ל ופתאום מתהווה הגות חדשה, מדוע הדבר קורה בספרד ובבבל ומדוע זה לא קרה באשכנז, מדוע נכתבו הספרים האלה בערבית הרי ידוע לנו שהרמב"ם והרס"ג ידעו עברית? ניתן לומר שהסיבה המשמעותית להתפשטות מחשבת ישראל דווקא בבבל ובספרד וסביבתה היא הכיבוש הערבי. אזור הכיבוש הערבי מתחיל לדבר ערבית ומעבר לשפה גם התרבות מתחילה להתפשט. עירוב התרבות הקלאסית, כלומר, פיזיקה מתמטיקה פילוסופיה ועוד עם התרבות הערבית נותן לערבים את כל הידע של העולם היווני. הערבים תרגמו את היוונית ושאר השפות המערביות לערבית והדבר גרם להתפתחות של ידע ופריחת התרבות המערבית. מה שמוכר לנו בתור ימי הביניים חשוכי ההתפתחות של העולם ידוע לערביים בתור תקופת השגשוג שלהם. הרקע לדיבור על מחשבת ישראל בימי רס"ג ספרות המחשבה מתחילה מתוך איזה מיצר, כלומר, האתגר של היהודים במגעם עם האסלאם מעורר את הצורך והברור וממילא גם את היצירה של ספרות מחשבת ישראל. זוהי ספרות לא רגילה, בתנ"ך ובמשנה ובגמ' יש הסברים לשאלות אבל ספרות שיטתית לא מצינו עד הרס"ג. בעולם היהודי הקדום היה רק תנ"ך, משנה, תלמוד ומדרשים. כל המרכז היהודי בתחילת תקופת הראשונים היה בנוי על שו"תים עד שקיעת בבל ואז לוקחים על עצמם את מטלת חיזוק התורה בעם היהודי רש"י ובעלי התוס'. השפעת התרבות על כתיבת רס"ג רס"ג לוקח תרבות כללית ומכניס אליה את ההגות היהודית. לדוג', הקדמות לספרים לא היו מצויות בתקופת הקדמונים ורס"ג כותב הקדמה שבה הוא מסביר מה הוא הולך לעשות בספרו. רס"ג פירש את התורה הרבה לפני רש"י, הסיבה שהתרגום של הרס"ג לא מוכר בימינו הוא משום שהוא היה בערבית ונשמר אצל התימנים. הפירוש המקוצר של הרס"ג הוא תרגום התורה שלו לערבית והחזרתו לעברית.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.