การลดน้ำหนักด้วยอาหาร5หมู่

in #health4 years ago

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการลดน้ำหนักด้วยอาหาร5หมู่นะครับ ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมได้ดูโพสก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้แล้วว่าการลดน้ำหนักไท่ใ่ว่าจะดูแค่ตัวเลขบนตราชั่งนะครับ
การลดไขมันด้วยอาหาร5หมู่ขบวนการจะมีอยู่อบบนี้คือ
ถ้าเรากินอาหาร5หมู่ครบจะทำให้เรามีอัตตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นและดึงไขมันส่วยเกินของส่วนต่างๆในร่างกายมาใ้ช้ คำเตือนสำหรับคนที่อยากขยายกล้ามเนื้อถ้าไปออกกำลังกายหนักๆและไท่ทีสารอาหารไปซ่อมส่วนที่ใช้งานจะกลายเป็นว่ากล้ามเนื้อละลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น ถ้าอัตตราการเผาผลาญในร่างการไม่ดีก็จะไม่ดึกไขมันออกมาใช้
และบางคนหรือคนส่วนใหญ่จะมีความคิดที่ว่าถ้าเราอยากได้กล้ามเนื้อตรงไหนก็เน้นเล่นตรงนั้นให้หนักๆความคิดนี้ถูกต้องแต่!!!!! ถ้าเล่นแล้วกินสารอาหารไม่พอโปรตีนไม่พอก็จะไม่ขึ้นแต่จะกลายเป็นตกแทน แล้วอีกอย่างนึงคือร่างกายเราไม่สามารถเอาไขมันฉะเพราะที่มาใช้ได้นะครับร่างกายเราะเอาไขมันโดยรวมมาใ้ช้รับ
ถ้าใคมีข้อสงใสหรืออยากถามอะไรก็ถามได้เลยครับผมยิดดีที่จะรับฟังและตอบครับ สวัสดีครับ

Sort:  

Congratulations @chai1628! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30366.65
ETH 2070.74
USDT 1.00
SBD 2.61