Ata Sporumuz Güreşle ilgili Bilgiler

in #gureslast year

111.png
Yağlı Güreş

Güreş, yer yüzünün gelmiş geçmiş en eski sporlarından biri kabul edilir. Türk destanlarında sıkça geçen bir spor olarak bilinir. Her yörenin bir pehlivanı vardır. Bu pehlivanın tek amacı vardır kendi sırtı yere gelmeden önüne çıkan rakiplerinin sırtlarını bir bir yere getirmektir. Pehlivanlık Türklerde bir meslek desek yeridir. Toplumda pehlivanların yeri de bir başkadır. Pehlivan dendi mi, toplumdan saygı görür, hürmet gösterilir. Pehlivan kapalı mekanların baş köşe konuğu olur, kalkılır hemen yer verilir.

Her köyün, mahallenin, kasabanın ve şehrin pehlivanı veya pehlivanları olurdu, o yöre halkı kendi pehlivanıyla övünür, pehlivanına toz kondurmaz, yenilse de sonraki sefere yener umuduyla pehlivana moral verirdi. Yapılacak olan güreşlere büyük ilgi gösterilir, günler sonra yapılacak güreş, sohbetlerin neredeyse tek konusu olarak gündemde tutulur. Güreş günü geldi mi, herkes güreş meydanlarını doldurur, güreşi izlerken pürdikkat kesilirdi. İzlerken sanırsın tüm seyirci kendi güreşçisinin yerine güreşiyor, o denli heyecanla izlenirdi.

Günümüzde pehlivanlık unvanı ile, sayılı illerimizde yapılan "Yağlı Güreş"lerle sürdürülmektedir. Bunlarda en eskisi olarak "Kırkpınar Yağlı Güreşleri" bilinir. Geleneksel olarak her yıl, 2018 yılında 657' ncisi yapılan bu köklü güreş organizasyonu, içerisinde birçok geleneği de barındır. Kırkpınar yağlı güreşleri kadar olmazsa da bir çok yörelerimizde bu güreş organizasyonları yapılmaktadır. Geleneksel olarak yapılanları da vardır.

222.png
Greko-Romen Güreşi

Günümüzde güreşler hala sevilen bir spor dalı olarak yerini bulmuş, dünyada yapılan bir çok organizasyonlarda güreş kategorisi de yerini almıştır. Günümüzde, "Greko-Romen" ve "Serbest" stiller olimpik olarak yapılmaktadır. Bu iki stil aynı kurallar çerçevesinde müsabakalarda yerini alır. Greko-Romen stili Avrupa' da yaygın olarak yapılan bir güreştir. Serbest stil, ata sporumuz güreşe, şekil itibariyle daha çok benzediğinden ülkemiz de çok yaygın olarak yapılmaktadır. Greko-Romen güreşte esas olan belden yukarısından tutolarak taktik uygulanmasıdır. Bel aşağısından tutmak bu güreşin kuralları dışındadır. Serbest sitilde vücudun her tarafında tutularak taktik uygulanır. Geleneksel güreşimize en yakın stil serbest güreştir.

333.png
Karakucak Güreşi

Geleneksel Güreşlerimiz; Aba güreşi, şalvar güreşi, Karakucak Güreşi (En eski güreşimizdir, serbest güreşe en yakın güreş çeşidir.), Pırtpıt, Yağlı güreş (Bu güreş çeşidi kültürümüzün en eski bilindik güreşidir)

Coin Marketplace

STEEM 1.20
TRX 0.18
JST 0.170
BTC 61837.88
ETH 2441.80
BNB 522.21
SBD 9.14