The Story of the Evil Brothers for #googlyeyessteemCreated with Sketch.

in googlyeyes •  24 days ago 

(Bad brother)
P1110745.JPG
(Bad Brother)
It really happened a long time ago. It was not a grove Čimický grove, but a proper forest far from Prague ... But the leprechaun Čimísek was already guarding it.
Once, three very bad brothers settled in the forest. They were robbers and murderers. They attacked people, killed them, robbed them and even tortured them. Not to hear anything from them, but for own pleasure only.
The brothers overcame each other, which of them would do something terrible. One was doing something, two were watching. Then they exchanged. And every deed was worse than the previous one.
Leprechaun Cimisek was unhappy with them. But he could not turn into wood. Maybe evil, they were people. Only once did the brothers do something particularly terrible. They started eating human flesh. Not from hunger. As a curiosity only. And at that moment, Čimísek knew that they had ceased to be human and had volunteered to be monsters.
Čimísek transformed them into a twisted wooden trunk. Then he plunged them deep into the ground of each other's backs so they could never see each other again. And so it stands there until today.
P1110746.JPG
(Worse Brother)
P1110747.JPG
(The Worst brother)
Příběh tří zlých bratru...
Stalo se to opravdu velmi dávno. To ještě Čimický háj nebyl žádný háj, ale pořádný hvozd daleko od Prahy... Ale skřítek Čimísek v něm už přeci hlídal.
Jednou se usadili v lese tři velmi zlí bratři. Bylo to loupežníci a vrazi. Přepadali lidi, zabíjel je, okrádali a dokonce i mučili. Ne, aby se od nich něco dozvěděli, ale pro vlastní potěšení.
Bratši se vzájemně překonávali, který z nich spáchá něco strašnějšího. Jeden něco dělal, dva se dívali. Pak se vyměnili. A každý skutek byl horší než ten předcházející.
Skřítek Čimísek z nich byl nešťastný. Ale nemohl je proměnit ve dřevo. Třeba zlí, byli to lidé. Až jednou zašli bratři příliš daleko. Začali jíst lidské maso. Ne z hladu. Ze zvědavosti.A v ten okamžik Čimísek věděl, že přestali být lidmi a dobrovolně se stali stvůrami.
Čimísek každého zvlášť proměnil v pokroucený dřevěný kmen. Pak je zapustil hluboko do země, vzájemně zády k sobě, aby na sebe už nikdy neviděli. A tak tam stojí až dodnes.
Zapomněl jsem na tag #googlyeyes ... Tak ještě jednou a lépe!
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na stvůry ;)
!BEER
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.60421950 TRDO & @jjprac will get 0.40281300 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

hmm... I think I am having a deja-vu :D

but these three are quite an awesome find... love how they get weirder and more twisted as they grow longer.

P.S.: and what a creepy story... just right for Halloween!

Thank you.
!BEERHey @googlyeyes, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @googlyeyes, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.6042195 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.402813 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @krakonos, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!