မ်က္လွည့္ကို တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္

in good-karma •  2 years ago 

မ်က္လွည့္ကို တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးႀကီးတခု 🎩🎩🎩

" ဒီသတင္းႀကီးက တကယ္ႀကီးလား 😱😱''
" တကယ္ပါ... သိခ်င္ရင္ ေအာက္မွဖတ္ၾကည့္ေလ 👇''

♠ တခါမွ ဘယ္မ်က္လွည့္အေရာင္းအဝယ္ page မွာမွ မေပးဖူးေသးတယ္ အခြင့္အေရးႀကီး တခုကို က်ေတာ္တို့္္ Page က စတင္ ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္... တကယ္မ်က္လွည့္ဝါသနာပါသူမ်ား ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္... ဘာအခြင့္အေရးႀကီးလဲ ဆိုေတာ့ 👇👇👇

👉 က်ေတာ္တို္႔ Page ကေနၿပီးေတာ့ ဒီလအတြင္း #50000(၅ေသာင္း) ဖိုးနဲ႔အထက္ဝယ္ယူသူတိုင္းကို...
၁. မ်က္လွည့္သင္ၾကားေခြ အေခြ ၃၀ 😱
၂. ၁၀၀၀၀ က်ပ္ တန္ဖိုး႐ွိ မ်က္လွည့္ ပစၥည္း ၁ခု 😱
ကို လက္ေဆာင္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္....
ဒါ့အျပင္ ဝယ္ယူသူတိုင္းရဲ႕ မ်က္လွည့္ ျပကြက္ Video ေလးေတြကို က်ေတာ့္တို႔ Page မွာ တင္ေပးသြားမွာပါ...

♦ လံုးဝကို မိုက္လြန္းတဲ့အစီအစဥ္မို႔လို႔ အားလံုး ပါဝင္သင့္တယ္လို႔ထင္မိပါတယ္... ဒီတလအတြင္းပဲေနာ္...
ဒီpage ထဲက ႀကိဳက္ရာပစၥည္း ၅ေသာင္းဖိုး ဝယ္ယူယံုနဲ႔ အဲ့လို ႀကီးမားတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြ အခြင့္အေရးေတြ ရ႐ွိမွာေနာ့္... 😃
မ႐ွင္းတာ႐ွိရင္ Messanger မွာလာေရာက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္ 😇
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါ့မယ္ 🎩

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Would you like to translate it to English?, in order many peoples all over the world know and understand what you wrote. Nice to know you, foll me back and upvote my post.