Gold 16.04.2018steemCreated with Sketch.

in gold •  last year

Złoto bez zmian. W ostatnim czasie jest chyba najnudniejszym instrumentem inwestycyjnym. Porusza się w kanale 1300-1350 USD/oz kolejny tydzień. Czekamy na to co się stanie.
gold16.04.2018.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!