Golang Notlarım serisi

in #golang2 years ago (edited)

Biraz medium taraflarına yazacağım, bu sayfa güncellenecek.

Kariyerim için, Golang ile yazılım ve mimari üzerinde çalışma için başlangıçtan itibaren gelişimimi kaydetme amaçlı bu yazı dizisini ele alacağım.

İçerik açısından kesinlikle tavsiye vermiyorum, her seviyede yazılımcıya hitap edebilir bile demeyeceğim. Sadece not alıyorum :)

Golang kurulum için -> https://go.dev/dl/ - https://go.dev/doc/install adresinden kendi ortamınıza uygun olanı kurduktan sonra ide olarak VSCode ( https://code.visualstudio.com/download ) u tercih edebilirsiniz.

Not #8 -> Golang Notları #8 Go Scheduling https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-8-go-scheduling-72088320e828

Not #7 -> Cache interface implementation. Repo with Redis & Dockerize https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-7-cache-interface-implementation-repo-with-redis-dockerize-77d54832598b

Not #6 -> Interface Revision https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-5-string-i%C5%9Flemleri-search-replace-join-split-trim-upper-lower-case-ve-convert-19c2a1b544b9 )
Not #5 -> String işlemleri search, replace, join, split trim, upper&lower case ve convert ( https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-5-string-i%C5%9Flemleri-search-replace-join-split-trim-upper-lower-case-ve-convert-19c2a1b544b9 )
Not #4 -> [ Basic ] Goroutine ve Channels ( https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-4-goroutine-ve-channels-50bd286a6967 )
Not #3 -> Array, map, make ve slice kullanımı ( https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-3-array-map-make-ve-slace-ce4fead2fde2 )
Not #2 -> Struct & struct methods & interface ( https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-2-struct-struct-methods-800ec1e769e3 )
Not #1 -> Tanımlamalar ( https://makseli.medium.com/golang-notlar%C4%B1-1-69f59d35bc9f )

görüşmek üzere ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27399.48
ETH 1651.35
USDT 1.00
SBD 2.20