God of War (2018) - Recenzja, czyli dlaczego to tak świetna gra

in godofwar •  11 months ago 


Ja jestem Elmys, a oto moja recenzja God Of War, jednej z lepszych gier w jakie grałem od dawna.

Gra premierę miała 20 kwietnia 2018 roku. Wyszła tylko na konsole PS4.
Wyprodukowało ją Santa Monica Studio.

Jeśli spodobał wam się film to zapraszam was do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @elmys! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!