The Target of The Occupying Power is Children

in #gazastrip2 years ago (edited)

Israel continues to kill Palestinians in a live broadcast before the eyes of the world public opinion. The number of martyrs reached 87 with the death of 4 more people, including a child and a woman, in the recent attacks. Seven people were killed in rocket attacks by Hamas. Experts warn that if Israel continues the attacks, the events could turn into civil war. On the other hand, Palestine announced that there were martyrs due to the poison gas used by Israel in the attack on Gaza.
The fact that the problem has dropped from the international news agenda in recent years does not mean that it has been resolved. The problems have not changed, and the hatred and anger caused by these problems continue to bring violence and death for generations, not years.

For more than 100 years, Jews and Arabs have been struggling to dominate the lands between the Jordan River and the Mediterranean. Israel has suffered a series of severe defeats against the Palestinians since its founding in 1948, but still has not won.

IMG-20210514-WA0021.jpg

İsrail dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında canlı yayımda Fələstinliləri öldürməyə davam edir. Son hücumlarda bir uşaq və bir qadın daxil olmaqla daha 4 nəfərin ölümü ilə şəhid sayı 87-yə çatdı. HƏMAS-ın raket hücumlarında yeddi nəfər öldü. Mütəxəssislər İsrailin hücumlara davam edəcəyi təqdirdə hadisələrin vətəndaş müharibəsinə çevrilə biləcəyini xəbərdar edir. Digər tərəfdən, Fələstin İsrailin Qəzzaya hücumda istifadə etdiyi zəhərli qaz səbəbindən şəhid olduğunu açıqladı.
Problemin son illərdə beynəlxalq xəbər gündəmindən düşməsi onun həll olunduğu demək deyil. Problemlər dəyişməyib və bu problemlərin yaratdığı nifrət və qəzəb illərlə deyil, nəsillər boyu şiddət və ölüm gətirməyə davam edir.
Yəhudilər və ərəblər 100 ildən çoxdur ki, İordan çayından Aralıq dənizi arasındakı ərazilərə hakim olmaq üçün mübarizə aparırlar. İsrail 1948-ci ildə qurulduğu gündən bəri Fələstinlilərə qarşı bir sıra ağır məğlubiyyətlər aldı, lakin yenə də qazana bilmədi.
IMG-20210514-WA0020.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23329.26
ETH 1665.64
USDT 1.00
SBD 2.74