ÇUKUR KARAKTERLERİ KENDİ SESLERİYLE ŞİMDİ ZULA'DA!steemCreated with Sketch.

in #gaming2 years ago

Çukur heyecanı bu kez de Çukur karakterleriyle Zula'da can buluyor!

Çukur'u bitirmeyi kafasına koyan Azer Kurtuluş ve mahallesi için her şeyi yapmaya hazır Cumali Koçovalı! İşte Zula’da can bulan karakterlerin hikayeleri:

Azer Kurtuluş

Kardeşlerinin Çukur nedeniyle öldüğünü düşünen Azer, İstanbul’un gözde semtlerinden Çukur’u ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Azer, saldırılarında sık sık Cumali Koçovalı ile karşı karşıya gelecektir. Yakın dövüşe olan merakı, gözü kara karakteri ve ailesine düşkünlüğü ile tanınan Azer acaba amacına ulaşabilecek mi?

Cumali Koçovalı

Raconu, kabadayılık adabını iyi bilen Çukur’un kontrolsüz gücü, içgüdüleriyle hareket eden Cumali Koçovalı, mahallesini korumak için her şeyi yapacaktır. Kimseye eyvallahı olmayan Çukur’un deli fişek karakteri Cumali, Azer’in Çukur’a amansız saldırılarına dur diyebilecek mi?

Hemen Zula’ya gel, Çukur karakterlerini kendi sesleriyle keşfet!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37758.51
ETH 2493.93
USDT 1.00
SBD 4.05