Devotion (pl/eng)

in gaming •  17 days ago 

Przechwyć_2019_08_31_17_37_49_652.jpg

pleng
Devotion zaczyna się w dość standardowy sposób . Na imię nam Amanda, prowadzimy spokojne życie do czasu , gdy dostajemy list od naszego ojca , który zaginął w tajemniczych okolicznościach pięć lat temu. Z listu nie wynika nic szczególnego , jest podane tylko miejsce naszego spotkania - rodzinny hotel , który rzekomo miał nie istnieć , ponieważ spłonął za czasów naszego dzieciństwa.Devotion starts in a rather standard way. Our name is Amanda, we live a peaceful life until we get a letter from our father, who disappeared in mysterious situations five years ago. The letter does not imply anything special, it is given only the place of our meeting - a family hotel, which allegedly did not exist because it burned down in our childhood.

Przechwyć_2019_08_31_17_40_07_666.jpg

Przybywamy na miejsce i zaczynamy niezwykłą przygodę . Gra czerpie z takich tytułów jak Silent Hill 1 i 2 czy Outlast . Potężny gmach hotelu to setki pokoi i korytarzy , oczywiście nie da się wejść wszędzie , ale do połowy co najmniej. Szukamy wskazówek aby odgadnąć co i kto nas tu tak naprawdę sprowadził. Jak to w podobnych grach tak i tutaj znajdujemy ogrom kluczy , notatek , szyfrów które gdzieś pasują - z pomocą przychodzi mapa bez której ciężko byłoby się odnaleźć.Dźwięk buduje klimat . Wszystkie pomruki , dziwne dźwięki w oddali potęgują wrażenie , że nie jesteśmy tu sami.We come to the place and start an exciting adventure. The game derives from such titles as Silent Hill 1 and 2 or Outlast. The huge building of the hotel is hundreds of rooms and corridors, of course you can not enter everywhere, but to the half at least. We are looking for clues to guess what and who really brought us here. As it is in similar games so and here we find a lot of keys, notes, codes that fit somewhere - with help comes the map without which it would be hard to find yourself.The sound builds the atmosphere. All the murmurs, strange sounds in the distance increase the impression that we are not alone here.

Przechwyć_2019_08_31_17_42_29_493.jpg
Przechwyć_2019_08_31_17_45_24_442.jpg

Graficznie też nie jest źle. Całość oparta o silnik Unity działa dobrze bez spadków animacji nawet na największych ustawieniach. Jak na grę robioną przez jednoosobowe studio niezależne jest godna polecenia lubiącym stare dobre horrory. Gra jest za darmo - link poniżej , lub jeśli chcecie wesprzeć autora za 2 $.Graphically, it's not bad either. The whole thing based on Unity engine works well without any animation drops even on the largest settings. For a game made by a one-man independent studio it's worth recommending to those who like good old horror . The game is free of charge - link below, or if you want to support the author for $2.

Link https://deadbyte.itch.io/devotion
Przechwyć_2019_08_31_17_50_32_730.jpg
Przechwyć_2019_08_31_17_49_06_172.jpg

Powered by @battlegames

4bEjbgCbFMvAspi9LssChkGUNFSRTcUtZwxk9FdpxskdVzSey2qxg4r2jXANAvcx3kSoD1zXhmD2JSXhy7y7pLsNXdGbVRkmpfsLoLMn4YTuzzd9wqMyWspPL51Lh9BvayRqjxX9j6NdEtArVFeiQu41Da4GGK3uDUdNJycminh6Wnov7x.png

Battlegames.io I Battletube.io

2FFvzA2zeqoVJ2SVhDmmumdPfnVEcahMce9nMwwksSDdRvZEn91fkXST3R6NdW4vELaDuT6kdZf7JzvV1BbNtowrcZGne1VM2tbsTMJWFSQ6dsFLfXxoJ9KMZBWtv.png

HNWT6DgoBc14riaEeLCzGYopkqYBKxpGKqfNWfgr368M9U6oj7rLw5sdggMgfjvYBNRJRFpWNT6Ysav7ZyLEm6dyqweTt4wkzC82LCVq74JHuUGqKFvBc1th3Xc.png

C_Cubed_logo_500px_transparency.png

Archbb.jpg

o1AJ9qDyyJNSpZWhUgGYc3MngFqoAN5RrgiXzrqeRxzMsCSu3.gif

3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPZ2FAwnUJkG3JpqpC6ToGzTSS4uDGrEJadZuSg8tqMtcD.gif

#battle #steemace #palnet #sct #neoxian

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, and thank you!

This looks like a very interesting game, and one to try, but your review here isn't clear. I'd advise you to use a better clear language in your reviews. You are sharing information, and I am sure you don't want to get your readers confused.

Thanks!

Realityhubs Community Manager


Need help? Chat with us on Discord.

[Realityhubs-Team]

<


Posted on RealityHubs - Rewarding Reviewers

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

Hi, @voxmortis!

You just got a 1.4% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.