🎮 Tropico 4 - Our New Island - Episode 8 - Ada Finaline Doğru! 🎮

in #gaming4 years ago


Selam dostlar. Ben Uykusuz. Bugün Tropco 4 oynamaya devam ediyorum. İlk adamızın sezon finaline sadece 5 yıl kaldı.Çok az bir zaman sonra bu adayı tarihin derinliklerine gömeceğim.

Hello Dtube Family! Welcome to my channel. My name is Ozan. I'm playing Tropico 4.

Thanks for watching.


▶️ DTube
▶️ IPFS

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22863.86
ETH 1570.17
USDT 1.00
SBD 2.48