The Other Half (gameplay pc)

in gaming •  6 months ago


A Demon Hunter receives a letter from Daniel, a man begging for help against a demonic infestation from the mountain that he calls home. The Hunter, in a search for him through the cold and abandoned world, will discover a twisted tale of intimacy and violence of the past, and must use that knowledge to purge the demons from the once-beautiful land.

Łowca demonów otrzymuje list od Daniela, człowieka błagającego o pomoc przeciwko demonicznej inwazji z góry, którą nazywa domem. Łowca, poszukując go przez zimny i opuszczony świat, odkryje pokręconą opowieść o intymności i przemocy z przeszłości i musi użyć tej wiedzy, by oczyścić demony z niegdyś pięknej krainy.

Socjale:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!