TYLER: MODEL 005

in #gaming3 years ago


Like Frankenstein's monster, she woke up with electricity and a cute robot named Tyler. In this case, it was the power of a mighty storm in the 1950s. As there are no coincidences, some reason for awakening might have to be. Your mission is to find out what. You need to restore memories of who you are.

You found yourself in the robot skin, which is big like a matchbox. So memories you will discover from your perspective in a huge house full of human subjects. What is a tool for people can be a dangerous thing for you. A sample example can be a robotic vacuum cleaner. The biggest questions arise right away - why is the house abandoned and the only life is the tiny insect with the spiders prevalent? Gradually, you will also get to intelligent creatures like robots like you.

The Tyler 005 is a robot that's nothing new. He is tiny and has no miraculous abilities. He knows how to use his weapons and fall from a height without getting over. It even has a great weakness - it needs light to live. It is a solar powered robot and the battery will last for a very short time. The biggest pitch is that the vast majority of the game is played in darkness and shadows. The game system benefits from discovering different lamps or lights. Your activity focuses on turning the light on constantly. The only punishment for death is that you will appear in the same room with a renewed martial art. Anything else you've discovered or turned on will remain as before. Death here is unnecessary frustration. You must always be careful about the same things.

The platforms in the three-dimensional space are used to having a character control problem, as is the case with this game. To jump and not to fall is simply not a problem, and the just reviewed title has a particular problem jumping and falling right, for example on the edge of the chair. Strenuous movements are perceptible at every step, even in a combat system, which is, in my view, just an unnecessary addition.

The main content of the game is to uncover the story and solve small puzzles. Gradually, you have to find different items, to wear them to your assistant. When it is necessary to find two identical things in one room, they must be highlighted in the order the authors intended. So if you find one cassette on a high shelf rather than the one you should pick up earlier, you will be confused and a little bit later angry.

All the game is borne out by the stiffness of the stubbornness that struck me at every step. The basis is very interesting. The discovery of the house from the perspective of a small robot amused me. Even the subsequent travel in time that the same house will show in the light of the future. After all, for the mysterious component I have overcome the cumbersome control and considerable unnecessary frustration. You may also remember Karel Čapek or other legendary book authors who have worked with the theme of robots and their lives. Can the robot think and think like a man? A lot of questions and just a few answers - this is also the title of the British Reversed Interactive studio.


You can also improve your robot and dress in various costumes. You can look like angel, devil, cowboy or ninja. Even as a combination of multiple styles and colors. You only need to find the right components in the rooms and outdoors. This folder is definitely worth it. Improving the length of your survival in the light and basically things that make the game more enjoyable.

The graphics are beautiful and the game of lights and shadows is here at an excellent level. The robot itself looks beautiful as well as the space where you are. The weaker are animations and live enemies. One can not want anything from an independent title. The sound of the game, which even features dubbing characters, is also good. He is visibly weaker, but sufficient for the game.

Tyler: The Model 005 is a full-fledged title that takes hours and I firmly believe that many players will be impressed. After all, the excellent Steam rating from users says everything. The market chooses this type of game. It is not aimed primarily at children, it is full of dark spaces and rather attracts older generations. From my point of view, I would say that the authors did the game themselves for themselves to please their soul. The basis is amazing and meets what it has. The detriment of the cumbersome control, the rigid animations, and various unmatched detail in gameplay. Tyler is simply a one-time affair - once you play it and you go, but then you will not come back to it.

Thank you very much for your support!
.
Podobně jako Frankensteinovo monstrum probudila elektřina i roztomilého robota jménem Tyler. V tomto případě se jednalo o sílu mohutné bouře v padesátých letech minulého století. Jelikož náhody neexistují, nějaký důvod k probuzení být musel. Vaším posláním je zjistit jaký. Musíte si obnovit vzpomínky na to, kým jste.

Ocitli jste se v kůži robota, který je velký asi jako zápalková krabička. Takže vzpomínky budete objevovat z vašeho pohledu v obrovském domě plném lidských předmětů. Co je pro lidi pomůcka, může být pro vás životu nebezpečná věc. Ukázkovým příkladem může být robotický vysavač. Největší otázky se objevují hned na začátku - proč je dům opuštěný a jediným životem je tu drobný hmyz s převahou pavouků? Postupně se dostanete ik inteligentním tvorům - robotem podobných vám.

Model Tyler 005 je robot, který není ničím významný. Je maličký a nemá žádné zázračné schopnosti. Umí používat zbraně a padnout z výšky, aniž skonal. Dokonce má velkou slabinu - potřebuje k životu světlo. Jedná se o robota na solární pohon a nabitá baterie mu vydrží velmi krátce. Největší smůla je, že se drtivá většina hry odehrává ve tmě a stínech. Herní systém těží z objevování různých lamp či světel. Vaše činnost se soustřeďuje na zapínání světla stále dokola. Jediným postihem při smrti je to, že se objevíte ve stejné místnosti s obnoveným bojovým tvorstvem. Vše ostatní, co jste objevili nebo zapnuli, zůstane jako předtím. Smrt se zde rovná zbytečné frustrací. Neustále si třeba dávat pozor na ty samé věci.

Plošinovky v trojrozměrném prostoru zvyknou mít problém s ovládáním postav a stejně to je i při této hře. Skákat a nebát se pádu jednoduše nehrozí a právě recenzovaný titul má obzvláště problém skočit a správně dopadnout, například na hranu židle. Strnulé pohyby jsou přitom citelné na každém kroku, a to i při bojovém systému, který je zde z mého pohledu pouze jako zbytečný doplněk.

Hlavní náplň hry spočívá v odkrývání příběhu a řešení drobných hádanek. Postupně musíte nacházet různé předměty, nosit jejich vašemu asistentovi. Když je potřeba v jednom pokoji najít dvě stejné věci, musí se vyzvednout v takovém pořadí, jak plánovali autoři. Takže pokud najdete jednu kazetu na vysoko položené poličce dříve než tu, kterou byste měli vyzvednout dříve, budete zmatení a trošku později i naštvaní.

Celou hrou se nese výstižné slovo strnulost, které mi napadalo na každém kroku. Přitom základ je velmi zajímavý. Objevování domu z pohledu malého robota mě bavilo. Následné cestování v čase, které stejný dům ukáže ve světle budoucnosti. Koneckonců právě pro složku tajemna jsem prokousl těžkopádné ovládání a značnou zbytečnou frustraci. Možná si díky této hře vzpomenete i na Karla Čapka nebo jiných legendárních knižních autorů, kteří pracovali s tématikou robotů a jejich životů. Může robot přemýšlet a smýšlí jako člověk? Množství otázek a jen pramálo odpovědí - io tom je tento titul z dílny britského studia Reversed Interactive.

Svého robota si můžete také všemožně vylepšovat a obléci do různých kostýmů. Můžete vypadat jako anděl, čert, kovboj nebo nindža. Dokonce i jako kombinace více stylů a barev. Stačí vám k tomu jen najít v místnostech, ale i venkovních prostorách, ty správné komponenty. Tato složka rozhodně stojí za to. Vylepšujete délku přežití na světle a v podstatě věci, které jen zpříjemňují průběh hry.

Grafika je překrásná a hra světel a stínů je zde na výborné úrovni. Samotný robot vypadá také krásné, stejně jako prostory, kde se nacházíte. Slabší jsou na tom animace a živí nepřátelé. Člověk nemůže chtít od nezávislého titulu všechno. Stejně dobře je na tom i zvuková stránka hry, která nabízí dokonce dabing postav. Ten je sice viditelně slabší, ale pro potřeby hry dostačující.

Tyler: Model 005 je plnohodnotný titul, který zabere několik hodin a pevně věřím, že mnohé hráče i zaujme. Koneckonců výborné hodnocení na Steamu od uživatelů mluví za všechno. Na trhu rozhodně takový druh hry chyběl. Není zaměřena primárně na děti, je plná temných prostor a spíše zaujme starší generace. Z mého pohledu bych řekl, že si autoři udělali hru sami pro sebe, aby potěšili svou duši. Základ je úžasný a splňuje, co má. Škoda toho těžkopádného ovládání, strnulých animací a různých nedotažených detailů v hratelnosti. Tyler je prostě jednorázová záležitost - jednou si ho zahrajete a projdete, ale pak se už k němu nevrátíte.
Děkuji vám za podporu !

Sort:  

Thank you for contributing to the Gaming Community on Steemit. You have been given an upvote by @steemgg. For more inspiration, visit our platform Steemgg, the first html5 gaming platform built on the Steem blockchain.

Your post had been curated by the @buildawhale team and mentioned here:

https://steemit.com/curation/@buildawhale/buildawhale-curation-digest-11-12-18

Keep up the good work and original content, everyone appreciates it!