PC KASE - Jak? / PC CASE - How?

in #gaming5 years ago (edited)

I have been thinking about improving my current PC game set for a long time, and more precisely, improving the existing and new ones. For the current PC I want to build a PC where the price of basic components (Graphics Card, Motherboard, Processor) will be about 20,000, for which you can assemble a relatively decent machine. For a new report, this is only a graphics card: /. Unfortunately, this is the price for performance. And what we're going to do, thanks to the crypt, the prices just the graphic designer rose a lot up.

QDIY-PC-A006S-ATX-Transparente-Pc-geh-use-PC-Fall-Wasserk-hlung-Spiel-Player-Acryl-Computer.jpg

How To Case 1
I plan to use an existing kase for the first report. But he needs some adjustments. More precisely, I would like to add one to two main fans. But where? Because there are a total of five disks on your computer. (2x SSDI 500G, 3x4T) is not much space, the option is to make holes on the top cover. This option is the simplest but also about nothing. If necessary, adjust the side service cover and add two fans to it. And the last one to put on the top cover so that the air blows out, and the other one directly in front of the disks and so it sucks. In theory, a relatively large amount of air could flow through the computer.

How to case 2
When something is adjusted, why not make part of the computer transparent? The service sidewall is most often used for PC viewing. Option- replace the sidewall with Plexiglas. But this variant seems to me to be so miserable. And the results nothing much.

Another option is to make completely new covers from Plexiglas. Use an existing PC frame, adjust it a little, paint it black, and cover it with tiles. It would have to drill holes for ventilation and it would be. Simply cover the individual covers with texas directly into the frame.

But I play a bit with the possibility that a frame can be made of aluminum profiles, hiding the original one. One gets about 2 centimeters extra on each side. It will be used when placing fans or water cooling. In addition, individual plates of plexiglass can be attached to screws such as cap nuts. Nice, firmer.

How To Case 3
And what about building a Plexiglas case? Inner frame included. I like this option, but I'd rather use it with a new set. Which brings me to the question, what are your experiences with precision plexiglass cutting? Alternatively, how and by what. Or is it just better to have it cut somewhere, and drilled as far as this difficult cutting?

And the latest version on CASE 2.0
Make a lot of time, lots of plaster bricks, and spend a few evenings with a modeller and "build" something like the first picture :)

Vlajka2-605x160.png

Delší dobu přemýšlím o vylepšení své současné herní PC sestavy, přesněji o vylepšení stávající a k tomu postavení nové. U stávajícího PC chci postavit pc u kterého bude cena základních komponentů (Grafická karta, základní deska, procesor) okolo 20 000, u toho se dá poskládat poměrně slušná mašina. U nové sestavy je toto cena pouze grafické karty :/. To je bohužel ale cena za výkon. A co si budeme, díky kryptu se ceny právě grafik zvedly o hodně nahoru.

AzTtec,_a_computer_case_modification__mod_.jpg

Jak na kase 1
U první sestavy mám v plánu použít stávající kase. Jenže ten potřebuje pár úprav. Přesněji bych rád přidal jeden až dva hlavní ventilátory. Jenže kam? Vzhledem k tomu že v počítači je celkem pět disků. ( 2x SSDI 500G, 3x4T) není už moc místa, varianta je udělat otvory na vrchní kryt. Tato varianta je nejednoduší ale taky taková o ničem. Popřípadě upravit boční servisní kryt a k němu přidělat dva větráky. A poslední varianta jeden dát na horní kryt, tak aby vzduch vyfukoval, a druhý přímo před disky a tak aby sál. Teoreticky by počítačem mohlo proudit poměrně velké množství vzduchu.

Jak na kase 2
Když už se něco bude upravovat proč rovnou neudělat část počítače průhlednou? Právě servisní bočnice se nejčastěji používá k výhledu na dění v PC. Varianta- vyměnit bočnici za plexisklo. Tato varianta mi přijde ale taková krkolomná. A výsledky nic moc.

Další varianta je vyrobit kompletně nové kryty a to právě z plexiskla. Použít stávající rám PC, trochu ho poupravit, nalakovat na černo, a pláty ho obložit. Museli by se navrtat díry na větrání a bylo by. Jednotlivé kryty prostě našroubovat třeba texama přímo do rámu.

pXLTEw3.jpg

Trochu si ale pohrávám s variantou že se třeba z hliníkových profilů vyrobí rám, ukrývající ten původní. Člověk dostane hned cca 2 centimetry z každé strany navíc. Ty využije právě při umístnění ventilátorů, nebo vodního chlazení. Navíc jednotlivé desky plexiskla půjdou připevnit na třeba na šrouby s kloboukovou maticí. Hezčí, pevnější.

ATX-Komputer-Do-Gier-PC-Przypadku-Pulpit-biurko-box-case-gamer-Pionowe-obudowa-CPU-ch-odzenia.jpg

Jak na kase 3
A co třeba postavit celý kase z plexiskla? Včetně vnitřního rámu. Tahle varianta se mi líbí, ale spíš bych ji použil u nové sestavy. Což mě přivádí k otázce, jaké jsou vaše zkušenosti s přesným řezáním plexiskla? Popřípadě jak a čím. Nebo je prostě lepší nechat si to někde nařezat, a odvrtat pokud jde o takhle složité řezání?

OEM-Clear-Acrylic-Plexiglass-computer-case-with.jpg

QDIY-PC-A006S-ATX-Transparente-Pc-geh-use-PC-Fall-Wasserk-hlung-Spiel-Player-Acryl-Computer.jpg

winbot_overview_show_02.jpg

A poslední varianta na CASE 2.0
Udělat si spoustu času, spoustu sádrových cihliček, a pár večerů strávit s kamarádem modelářem a "postavit" si něco jako je na prvním obrázku :)

Zdroje jsou : 1) vždy hologram a nebo Google Open Picture Library

Sort:  

Pro přesné a složitější řezání bych asi vyhledal odborníka, ale záleží na Tvé zručnosti a odvaze. Na řezání bych použil přímočarou pilu, případně pilku na železo, s plátkem s jemnými malými zoubky.

Posted using Partiko iOS

Ta první case je z mayskej pyramídy? :D

Tá z full plexiskla mi príde taká lacná, šuntová, ale to je len môj pohľad :) Keď sa to pekne nasvieti tak prečo nie...

Inak aké hry hrávaš?

No něco takového :D Mě se to líbí že to připomíná Laru Croft :D A to plexi má spíš výhodu v tom že na to vidíš. A taky bude dost záležet na komponentech. Ale naštěstí většina součástek téhle cenovky má vlastní osvícení.

Jinak ty hry - Nejvíc závodní simulátory, pak nějaké offroadové. Všechny díly Cod, Assasins creed, GTA atd.... pak nějaké střílečky, nebo RPG. Poslední dobou ujíždím s kamarádem znovu na DEAD ISLAND. No a když chci vypnout tak Euro Truck 2

Congratulations @carnad! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61686.62
ETH 3398.10
USDT 1.00
SBD 4.71