Assassin's Creed Revelations - Giveaway Part 2

in games •  last year  (edited)

Today I am giving out Uplay code to Assassin's Creed Revelations .
Now I add the rest of picture with code. Do not forget it is Uplay code!
In future I plan to make Far Cry 3 code giveaway so follow me please.

Dzisiaj rozdaję klucz na Uplay do Assassin's Creed Revelations . Nie zapomnijcie to jest kod na Uplay!
Teraz dodam drugą część klucza . W przyszłości zamierzam zrobić giveaway
klucza do Far Cry 3 więc follow-ujcie proszę.

If someone got key already pleas leave comment.
Jeśli ktoś aktywuje klucz proszę zostawić komentarz.
Please leave upvote If you like it and want more.
Proszę zostaw upvote jeśli ci się spodobało i chcesz więcej.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This is the best post on Steemit. I gave you a vote now, ya heard?

·

Thank you did you activated the code?

Mam tylko nadzieję, że ten co zgarnie to się podpisze w komentarzu...

·

Też mam taką nadzieję.

Koledzy którzy znacie język angielski jak oceniacie moje umiejętności?

Please leave upvote.