ဟာသ

in #funn5 years ago

ပိုု႕စ္ပိုင္ရွင္လို အသုံးမလိုလို႕ ပိုေနတဲ့သူေတြ အတြက္ကေတာ့ မဟာ့မဟာ ကံထူးတဲ့အခြင့္အေရးေကာင္းေပါ့ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္အခြင့္အေရးယူပီး တစ္ခါတည္းဘ၀ေျပာင္းဖို႕ အခြင့္အေရးေကာင္းႀကီးကိုး ဒါေႀကာင့္တျခားသူေတြအတြက္ ေစတနာထားသလိုမ်ိဳးျမင္ေအာင္တင္ျပီး တကယ္က ပုိ႕စ္ပိုင္ရွင္ကသူအတြက္သူတင္တာပါ လူႀကားေကာငး္ေအာင္လို႕ေတာ့ ေရးရတာေပါ့ အဲ့မွာႀကားထဲက ကိုယ္ေတြလို ၁၀၀% ေယာက်ၤားစစ္စစ္ အမ်ိဳးေကာင္းသားေတြအတြက္ကေတာ့ တကယ့္ကို ေႀကာက္စရာအႏၱရယ္ႀကီးေပါ့ ေျပာလို႕မရဘူးေလ ပို႕စ္ပိုင္ရွင္က သူသူငယ္ေထာင္တာကိုလက္မခံတဲ့သူေတြကိုလဲ အဓမၼဖမ္းဆီးျပီး ျဖတ္ယူနိုင္တာပဲဆိုေတာ့ အခုအေျခအေနမွာ ကိုယ္ေတြ အမ်ိဳးေကာင္းသားေယာက်ာၤးစစ္စစ္ေတြရဲ႕ ဘ၀က ဖက္ရြက္နုနုေလးေတြလိုပါပဲလား

27067638_547562072270599_7956209197631694736_n.jpg

Sort:  

Yeah! That's so so funny. I like that joke

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 26849.89
ETH 1869.69
USDT 1.00
SBD 2.23