Sort:  

Уникално

Много ми харесват такива стари табели

все едно бъзици са писали а то на сериозно е била работата

Много интересно.

Бакшиша е обида,особено когато е малък:))))))

Бакшиша е най хубавото нещо на света. Казвам го от личен опит.Като млад работих няколко сезона на морето като келнер.Чудесно изживяване беше. Пари ,жени ,алкохол .От всичко по много.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25778.63
ETH 1816.29
USDT 1.00
SBD 2.17