FUNNY PIC's N11

in #fun5 years ago

...Akо кметството е заключено /кметът е на къра, работно време е/, може да се запишете и при мен, осигурявам и бик, в краен случай - петел...

1959610_823243364409911_5761259288847790150_n.jpg

Sort:  

Уникално, браво голям майтап

Това истинска табела ли е или е преправяно

Истинска е, имам и други подобни.

явно е било голяма работа на времето това

Mного свежо както винаги.

Това са истински табели във всеки завод,кметство,предприятие,столова са висяли такива гръмки пожелания :)

В онези времена е било сериозна придобивка :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25778.63
ETH 1816.29
USDT 1.00
SBD 2.17