FUNNY PIC's N10

in #fun5 years ago (edited)

В синхрон с "тежкия" празник-спортувайте за здраве, но леко да не се претоварите, ако все пак се случи- "мускулната треска" при този вид упражнения се лекува с...още упражнения!

10402931_350222975161633_8389458816071803140_n.jpg

Sort:  

Reply to this comment if you want me to upvote and resteem your last blog post to my 32,600+ followers. Then whenever you want me to upvote and resteem another blog post go to my Comments and reply to my last comment. It's free. @a-0-0 😊

от утре по-лежерно :)

аз почивах ,боледувах ,лекувах се излекувах се ядох пих ,и утре съм на линия :)

От любимите ми.

Любимия спорт на българина :)

Здрав дух в здрав тяло:)

така е

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25640.94
ETH 1805.89
USDT 1.00
SBD 2.12