Test

in full •  14 days ago

Ja ja ja ja ja ja
Full som faen, tom for øl. Koor i helvete ska detta ende
I håpa bære at na dunken mæ vin i har ute i gangen, vel overleve.
Ikkje noka e sekkert, i dennna verden

Måtte bære få d ut

Taskk

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!